Մեր մասին

Եվրոպական միության` «ԵՄ-ն բիզնեսի համար» նախաձեռնությունը ծառայում է ՓՄՁ-ներին` որպես ԵՄ աջակցության շահառուներ Արևելյան գործընկերության երկրներում` Հայաստանում, Ադրբեջանում, Վրաստանում, Մոլդովայում և Ուկրաինայում:
am
Ֆինանսավորման հասանելիություն`
 • կոնցեսիոն վարկեր ազգային բանկերի միջոցով,
 • միկրոֆինանսավորում տնայնագործական բիզնեսների համար,
 • փոքր դրամաշնորհներ ՓՄՁ-ներին,
 • ազգային բանկերի աշխատակիցների ուսուցում՝ ՓՄՁ-ներին ծառայությունների ավելի լավ մատուցման համար,
 • ՓՄՁ-ների համար ուսուցում` ֆինանսական գրագիտության վերաբերյալ:
Բիզնեսի զարգացման ծառայություններին աջակցություն`
 • Անմիջական խորհրդատվության և ուսուցման տրամադրում ՓՄՁ-ներին,
 • Ուսուցում և կարողությունների զարգացում գործարարության աջակցության ազգային կազմակերպություններին (ԳԱԿ)` ստարտափերի համար հիմնելով բիզնես ինկուբատորներ,
 • Փոխօգնության և զարգացման բիզնես կլաստերների զարգացում,
 • Աջակցություն կառավարություններին նոր շուկաներ որոշարկելիս,
 • Կարողությունների զարգացում արտահանմանն աջակցող կազմակերպություններում:
Աջակցություն բիզնեսի համար նպաստավոր միջավայրին ձևավորմանը`
 • կարգավորման բարեփոխումների և լավագույն փորձի խթանում,
 • քաղաքականություն մշակողների և կարգավորողների կարողությունների զարգացում,
 • հանրային-մասնավոր երկխոսության քաջալերում,
 • բարեփոխման գործընթացների և կանոնների/ընթացակարգերի մասին իրազեկում:
Քուքիներ
Այս կայքն օգտագործում է թխուկներ՝ ձեզ առաջարկելով կայքը թերթելու ավելի լավ հնարավորություններ: Կարդալ ավելին
Ես մերժում եմ թխուկները
Ես ընդունում եմ թխուկները