Օգտակար ռեսուրսներ

ՓՄՁ համագործակցության ասոցիացիան ստեղծվել է 2014թ․-ին ՓՄՁ ոլորտում երկարամյա փորձ ունեցող մասնագետների կողմից՝ իր ջանքերը կենտրոնացնելու ՓՄՁ շահերի պաշտպանությանը: Իր հիմնադրումից ի վեր Ասոցիացիան հավաքել է շուրջ 500 անդամ և իրականացրել բազմաթիվ տեղական ու միջազգային ծրագրեր: Ներկայումս ՓՄՁ ասոցիացիան IRIS Business Incubator-ի համահիմնադիրն է, համանախագահում է ԱԺ տնտեսական հարցերի հանձնաժողովին կից ԱԺ-ՓՄՁ խորհուրդը և 14 հանրային խորհուրդների անդամ է։
...
Էնթերփրայզ Արմենիայի առաքելությունն է օտարերկրյա և տեղացի ներդրողների համար ապահովել գործարարությամբ զբաղվելու բարենպաստ միջավայր՝ դիրքավորելով Հայաստանը որպես ցանկալի ներդրումային ուղղություն համաշխարհային հարթակում: Նպատակն է ներգրավել օտարերկրյա նոր ուղղակի ներդրումներ և խթանել վերաներդրումները՝ ապահովելով Հայաստանի կայուն տնտեսական աճն ու բարգավաճումը:
...
Հայաստանի Ներդրումային խորհուրդը ստեղծվել է 2007 թ․-ին Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (ՎԶԵԲ) և ՀՀ կառավարության միջև հուշագրի հիման վրա։ IC Armenia-ն ծառայում է որպես պետություն-մասնավոր երկխոսության հարթակ Հայաստանի կառավարության և ՓՄՁ ասոցիացիաների միջև, որն ուղղված է բիզնես միջավայրը բարելավող օրենսդրական բարեփոխումների մշակմանը:
...
Հայաստանի գործատուների հանրապետական միությունը շահույթ չհետապնդող, ոչ կառավարական կազմակերպություն է, որ ներկայացնում է Հայաստանում գործատուների շահերը։ Այն իրականացնում է բիզնեսի խթանման և սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրեր։ ՀԳՀՄ-ը Հայաստանի կառավարության միակ պաշտոնական սոցիալական գործընկերն է՝ Արհմիությունների համադաշնության հետ համատեղ Եռակողմ կոլեկտիվ պայմանագրի շրջանակներում։
...
Հայաստանի զարգացման և ներդրումների կորպորացիայի նպատակն է աջակցել բիզնեսի զարգացմանը և Հայաստանի տնտեսության համախմբմանը` դառնալով ձեռնարկատերերի համար վստահելի գործընկեր, ինչպես նաև պահպանել և ամրապնդել ներկա հաճախորդների վստահությունը, հասանելի դարձնել պոտենցիալ հաճախորդների վարկավորման գործընթացը:
...
Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալությունը տրամադրում է ապահովագրություն ՀՀ ռեզիդենտ արտահանող ընկերությունների մատակարարած ապրանքի դիմաց օտարերկրյա գնորդի կողմից կամ պայմանագրով նրա անունից վճարման պարտավորություն ունեցող բանկի կողմից չվճարման հետևանքով կրած ֆինանսական վնասներից: Մատուցվող ապահովագրական ծառայությունները արդյունավետ լուծում են հաճախորդների արտահանման ռիսկերի կառավարման համար։
...
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գրասենյակը (ՄՍԳ) Հայաստանում գյուտերի և արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրեր տրամադրելու և ապրանքային նշանների և աշխարհագրական նշումների գրանցման պետական մարմինն է:
...
Հավատարմագրման ազգային մարմինն ապահովում է հավատարմագրման գործընթացի իրականացումը, մասնավորապես` ընդունում, գրանցում է հավատարմագրման հայտը, իրականացնում հավատարմագրման փաստաթղթերի փորձաքննություն, համապատասխանության գնահատում։
...
Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմինը Հայաստանում ապահովում է չափումների միասնականությունը, որը ազգային տնտեսության որակի ենթակառուցվածքի հենքային սյունն է։ Ընկերությունն իրականացնում է տարբեր սարքավորումների չափագիտական հսկողություն՝ ստուգաչափում, փորձաքննություն, փորձարկում և տեսակի հաստատում։
...
ԱՆԻՖ-ը հիմնադրվել է 2019թ․-ին` օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման, արտահանման աճի խթանման և Հայաստանում լայնածավալ նախագծերում ներդրումները համաֆինանսավորելու մանդատով։ ԱՆԻՖ-ի առաքելությունն է աջակցել և հզորացնել Հայաստանի տնտեսական զարգացման ներուժը, բացահայտել ու զարգացնել Հայաստանի ներդրումային և բիզնես հնարավորությունները՝ հայ ժողովրդի, երկրի և ներդրողների ընդհանուր շահերի ձևակերպման և պաշտպանության նպատակով:
...
ԱՌՖԻ ներդրումային ընկերությունը՝ գրանցված և լիցենզավորված ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից, հիմնադրվել է 2022 թվականին՝ աջակցելու ներդրումային նպատակներին: ԱՌՖԻ-ին առաջարկում է քրաուդֆանդինգի հարթակ՝ ներդրումային ոլորտում բացառիկ փորձ տրամադրելու համար:
...
Հայաստանի Առևտրաարդյունաբերական պալատը ձևավորվել է 2002թ.-ին։ Լինելով ոչ առևտրային կազմակերպություն՝ Պալատը ներկայացնում է ՓՄՁ շահերը, որոնց գործունեության շրջանակները ներառում են գործարարության բոլոր ոլորտները՝ արդյունաբերություն, ներքին և արտաքին առևտուր, գյուղատնտեսություն, ֆինանսական համակարգ և այլ ուղղություններ:
...
Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը վերահսկողություն եւ օրենքով սահմանված այլ գործառույթներ իրականացնող Կառավարությանը ենթակա մարմին է, որն օրենքով սահմանված կարգով կիրառում է պատասխանատվության միջոցներ ոչ պարենային արտադրանքի, թանկարժեք մետաղների եւ չափումների միասնականության ապահովման բնագավառներում:
...
«Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը գիտատեխնիկական տեղեկատվության միջպետական փոխանակումը համակարգող ՀՀ ազգային տեղեկատվական կենտրոն է: Կենտրոնն իրականացնում է նորարարությունների, նորամուծական գաղափարների զարգացման գործընթաց` աջակցելով դրանց առևտրայնացման նախապատրաստման աշխատանքների ապահովումը:
...
Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը ներկայիս կառուցվածքով կազմավորվել է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության միավորման արդյունքում 2019թ․-ին։
...
Այս կայքի նպատակն է մեկտեղել Հայաստանի Հանրապետության պետական գերատեսչությունների էլեկտրոնային կառավարման բոլոր գործիքներն ու տվյալների հիմնապաշարները եւ հարմարավետ միջավայր ստեղծել դրանց օգտագործման համար:
...
Հայաստանի զարգացման և ներդրումների կորպորացիան նպաստում է ձեռնարկատիրության զարգացմանը, Հայաստանի տնտեսության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճյուղերին, համայնքների համաչափ զարգացմանը:
...
Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման ծրագրեր` Հայաստանի ՓՄՁ-ների համար ըստ վարկի նպատակի։
...
Պետական եկամուտների կոմիտեն «Հարկային ծառայության մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին» և «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով նախատեսված հարկային և մաքսային մարմին է:
...
«ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» ծրագիրն աջակցում է Հայաստանին Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման (ՌԷԳ) և Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) մասին օրենքների ամփոփմանը, իրազեկման արշավների իրականացմանը, Ռեսուրսների արդյունավետության և մաքուր արտադրության (ՌԱՄԱ) մոտեցման կիրառմանը ՓՄՁ-ների գործունեության մեջ, ձեռնարկությունների հանդեպ կիրառվող կանաչ կանոնակարգերի խստացմանը և պահանջների կատարմանը, կանաչ ֆինանսավորման և ներդրումների քաղաքական երկխոսությունների ամրապնդմանը, վարչական կարողությունների գնահատմանն ու զարգացմանը, Կանաչ աճի ցուցանիշների (ԿԱՑ-ներ) մշակմանը:
...
Եվրոպական միության «EU4Digital» նախաձեռնությունն աջակցում է Հայաստանում թվային բարեփոխումների օրակարգին` նպաստելով թվային տնտեսության եւ հասարակության առանցքային ոլորտների զարգացմանը՝ ԵՄ նորմերին եւ փորձին համապատասխան: Նպատակն է ապահովել տնտեսական աճ, ստեղծել ավելի շատ աշխատատեղեր, բարելավել մարդկանց կյանքի որակը եւ օգնել բիզնեսներին: Ծրագրի արդյունքները կբերեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար ավելի լավ գներով եւ ավելի լայն ընտրությամբ առցանց ծառայությունների լավարկմանը՝ ներգրավելով ներդրումներ, խթանելով առեւտուրն ու զբաղվածությունը, ինչպես նաեւ ամրապնդելով ԵՄ անդամ երկրների եւ ԱլԳ համագործակցությունը:
...
Հորիզոն Եվրոպան հետազոտության և նորարարության ԵՄ հիմնական ֆինանսավորման ծրագիրն է: Այն պայքարում է կլիմայի փոփոխության դեմ, օգնում հասնել ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման նպատակներին և խթանում ԵՄ մրցունակությունն ու աճը: Գլոբալ աջակցության ծառայության հիմնադրամի շրջանակներում այն նպաստում է ԱլԳ 5 երկրների ավելի ուժեղ մասնակցությանը` հասանելի դարձնելով Հորիզոն Եվրոպային մասնակցության ռեսուրսները:
...
Էրազմուս+-ը ԵՄ կրթության, վերապատրաստման, երիտասարդության և սպորտի ամենամեծ ծրագիրն է` շարժունակության ու համագործակցության խթանման նպատակով՝ լինելու ավելի ներառական, թվային և ավելի կանաչ:
...
Ծրագրի նպատակն է Արևելյան գործընկերության երկրների երիտասարդներին ակտիվորեն ներգրավել քաղաքականության մշակման և որոշումների կայացման գործընթացներում: Այն առաջարկում է ուսուցման հնարավորություններ երիտասարդության ոլորտի հիմնական մասնակիցներին: Բացի այդ, այն խթանում է ԱլԳ տարածաշրջանի պետական և ոչ պետական հիմնական դերակատարների և Եվրոպական միության գործընկերների միջև համագործակցությունը, գիտելիքների փոխանակումը և համատեղ ուսուցումը։
...
Ծրագրի նպատակն է աջակցել Արևելյան գործընկերության ՓՄՁ-ներին՝ թվային փոխակերպման միջոցով դառնալու ավելի մրցունակ:

Այն ձգտում է.

- Զարգացնել պետական և մասնավոր հատվածների դերակատարների կարողությունները՝ խթանելու թվային տնտեսական զարգացումը: Դրա համար այն առաջարկում է կարողությունների զարգացման դասընթացներ, ուսումնական այցեր և աջակցում է անհրաժեշտ հետազոտություններին:
- Խթանել միջսահմանային և տարածաշրջանային համագործակցությունը և ստեղծել համագործակցության ցանցեր ԱլԳ շրջանակներում:
- Աջակցել ՓՄՁ-ներին բիզնեսում և արտադրական գործընթացներում ներդնելու թվային լուծումներ:
...
Նախարարությունը մշակում և իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը բարձր տեխնոլոգիաների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, տեղեկատվության անվտանգության, թվայնացման, հաղորդակցությունների, միջազգային համագործակցության, լիցենզավորման, տիեզերքի, ռազմարդյունաբերության ոլորտներում:
...
Ասոցիացիան նպատակ ունի զարգացնել տեղական խողոագործությունը` որպես բարձրորակ գինու արտադրության երաշխիք, խթանել երկրի` որպես գինի արտահանողի հեղինակությունը, տրամադրել բարձրորակ հումք, մեծացնել հայկական գինիների մրցունակությունը միջազգային շուկաներում:
...
Ծրագրի նպատակը տարածաշրջանում և Եվրոպական միությունում Արևելյան գործընկերության երկրների գերփոքր, փոքր և միջին ձեռնարկությունների (ԳՓՄՁ) առևտրային մրցունակության խթանումն է:
...
Քուքիներ
Այս կայքն օգտագործում է թխուկներ՝ ձեզ առաջարկելով կայքը թերթելու ավելի լավ հնարավորություններ: Կարդալ ավելին
Ես մերժում եմ թխուկները
Ես ընդունում եմ թխուկները