Հագուստի և ագրոբիզնեսի կայուն արժեշղթաների կառուցում Հայաստանում

Ծրագրի նկարագրությունը

Այս ծրագիրը կստեղծի ավելի բարենպաստ գործարար միջավայր Հայաստանի ագրոբիզնեսի և հագուստի ոլորտներում՝ նպաստելով ավելի լավ ապրուստին և արժանապատիվ զբաղվածությանը: Գործողությունները ուղղված են ՓՄՁ-ներին ավելի մրցունակ, թվային և կայուն դարձնելուն: Ծրագիրը կառացկի ԳԱԿ-ներին՝ ՓՄՁ-ներին առավել  համապատասխան և թարմացված աջակցություն տրամադրելու հարցում:

Ծրագրի նպատակը 

Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել ՓՄՁ-ների մրցունակությունը ագրոբիզնեսի և հագուստի արտադրության ոլորտում: Ծրագիրը կենտրոնանալու է ագրոբիզնեսի և հագուստի արտադրության ոլորտում ՓՄՁ-ների (փոքր և միջին ձեռնարկություններ) մրցունակության և արտահանման կայուն աճի, ինչպես նաև գործարարությանն աջակցող կազմակերպությունների (ԳԱԿ) կարողությունների բարելավման վրա` ՓՄՁ-ներին որակյալ ծառայություններ մատուցելու նպատակով:

Իրականացնող գործընկեր

Քուքիներ
Այս կայքն օգտագործում է թխուկներ՝ ձեզ առաջարկելով կայքը թերթելու ավելի լավ հնարավորություններ: Կարդալ ավելին
Ես մերժում եմ թխուկները
Ես ընդունում եմ թխուկները