You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
ՍԿԻԶԲ
26.05.2017
​​Հայաստանի մշակութային ու ստեղծագործական ոլորտի բոլոր դերակատարների ու խնդիրների ուսումնասիրություն, ինչպես նաև հնարավոր գործողությունների և օժանդակության ծրագրերի գնահատում հետևյալ ենթաոլորտներում՝ դիզայն, կինոարտադրություն, ծրագրային ապահովում և խաղեր, մարկետինգ և գովազդ:
17.05.2017
Ճշգրիտ ճարտարագիտությունը (ՃՃ) հայտարարվել է Հայաստանի տնտեսության 11 առաջնահերթ ոլորտներից մեկը, որն ունի զարգացման ու արտահանման մեծ ներուժ: Ավելին՝ ճշգրիտ ճարտարագիտությունը արդյունաբերության 3 գերակա ճյուղերից է, որի զարգացման և օժանդակության վերաբերյալ կա...
16.05.2017
Այս փաստաթուղթը հանդիսանում է ծանոթություն այն ողջ օրենսդրությանը, իրավական ակտերին և դատարանի որոշումներին, որոնք կազմում են Եվրոպական միության օրենքների ամբողջությունը՝ ԵՄ-ի օրենսդրությունը (Acquis Communautaire): Բացի այդ, այն նաև վերաբերում է Ազատ առևտրի հիմնական համաձայնագրե...
16.05.2017
Արտահանման ստուգացանկ և ներկայացում EU4Business-ի «East Invest» ծրագրի կողմից, որը բացատրում է մանրամասն նախապատրաստության կարևորությունը այն ՓՄՁ-ների համար, որոնք մտադիր են իրենց գործունեությունը ընդլայնել դեպի արտահանման շուկաներ: Ստուգացանկի նպատակն է օգնել ձեռնարկ...
16.05.2017
Ստորև բերված փաստաթղթերը ներկայացնում են այն կարևոր ասպեկտների ամբողջությունը, որոնք պետք է հաշվի առնվեն՝ առևտրային տոնավաճառների, ինչպես նաև առևտրին առնչվող այլ մարքեթինգային միջոցառումների, ինչպես օրինակ՝ առևտրի ցուցահանդեսների բարեհաջող կազմակերպման համար:

Քուքիներ
Այս կայքն օգտագործում է թխուկներ՝ ձեզ առաջարկելով կայքը թերթելու ավելի լավ հնարավորություններ: Կարդալ ավելին
Ես մերժում եմ թխուկները
Ես ընդունում եմ թխուկները